Değerlerimiz
Değerlerimiz

Güvenilir olmak, 

Etik değerlere önem vererek  insan ve hizmet odaklı olmak, toplumun temel değerlerini korumak, toplumsal yararı ön planda tutmak

Farklılıklara saygılı olmak,

Farklılıklara saygılı olmak, din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, düşünce farklılıklarında hiçbir ayrım gözetmemek, tüm insani değerlere saygılı olmak, herhangi bir dini, ideolojik, siyasi, etnik vb. görüşün savunuculuğunu veya propagandasını yapmamak

Yenilikçi olmak, yaşam boyu öğrenmeye inanmak

Bilimsellik ve araştırmanın ön planda olduğu, sürekli gelişimden yana olmak, sorgulamaya, yaşayarak ve yaşam boyu öğrenmeye inanmak 

Ekip çalışması ve sinerji

Birlikte 2 kişinin, 2 ayrı kişinin ortaya çıkaracağından çok daha fazlasını çıkaracağına inanmak, 

İyileşmenin ve güzelliğin bulaşıcı olduğuna inanmak

Çevre bilincine sahip olmak

Çevre duyarlılığına sahip olmak, yaşadığımız ekosistemi tüm canlılar için yaşanabilir kılacak  faaliyetlerde bulunmak, geleceğe bırakacağımız mirası korumak 

Cesur olmak 

Değerlerimizi ve inandıklarımızı anlatırken, seviyemizden ve kalitemizden ödün vermeden, olabildiğince cesur olmak!