Gıda Atığı Hakkında Bilmeniz Gereken 20 Gerçek
Gıda Atığı Hakkında Bilmeniz Gereken 20 Gerçek

1. Dünyada yaklaşık 1,3 milyar ton gıda, her yıl çöpe atılıyor veya kaybediliyor.

2. Sanayileşmiş ülkelerde gıda kaybının maliyeti yaklaşık 680 milyar $ iken, gelişmekte olan ülkeler için bu maliyet yaklaşık 310 milyar $.

3. Gelişmekte olan ve sanayileşmiş ülkeler, yaklaşık olarak yakın miktarda gıda atığı oluşturuyorlar, senede 630 ve 670 milyon ton!

4. Tüm gıdalar arasında en fazla meyve ve sebzeler atılmaktadır. 

5. Küresel niceliksel gıda kayıpları ve atıkları, tahıllar için kabaca % 30, köklü bitkiler - meyve ve sebzeler için % 40-50, yağ tohumlarında % 20, et ve süt artı balıklar için% 35'tir.

6. Zengin ülkelerdeki tüketiciler, her yıl Sahraaltı Afrika'nın net gıda üretimine (230 milyon ton) neredeyse eşdeğer miktarda gıda atığı yaratıyor  (222 milyon ton).

7. Her yıl kayıp ya da atık yiyecek miktarı, dünya hububat tahılının yarısından fazlasına (2009/2010 döneminde 2.3 milyar ton) denk gelmektedir.

8. Sahraaltı Afrika, güney ve güneydoğu Asya'daki tüketiciler kişi başı yılda sadece 6-11 kg gıda atığı oluştururken, bu rakam Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da kişi başı yılda 95-115 kg arasındadır.

9. İnsan tüketimi için kişi başına düşen toplam gıda üretimi, zengin ülkelerde yılda yaklaşık 900 kg, yoksul bölgelerde üretilen ise yılda yaklaşık 460 kg'dır.

10. Gelişmekte olan ülkelerde gıda atığının % 40'ı hasat sonrası ve işleme seviyelerinde gerçekleşirken sanayileşmiş ülkelerde kayıpların % 40'ından fazlası perakende ve tüketici düzeyinde gerçekleşir.

11. Perakende seviyesinde büyük miktarlarda gıda, görünümü gereğinden fazla vurgulandığı için kalite standartları nedeniyle atık olmaktadır.

12. Yiyecek kaybı ve atıklar aynı zamanda su, toprak, enerji, emek ve sermaye, gereksiz ölçüde sera gazı gibi kaynakların büyük ölçüde boşa gitmesi ve gereksiz yere küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine katkıda bulunmasına sebep oluyor.

13. Halen bu şekillerde oluşan atık gıdalar ile  Latin Amerika'da 300 milyon insana beslenebilir.

14. Halen Avrupa'daki gıda atıkları ile dünyada 200 milyon insan beslenebilir.

15. Şu anda Afrika'daki gıda atıkları ile dünyada 300 milyon insan beslenebilir.

16. Halen küresel olarak israf edilen atık gıdaların sadece dörtte biri kurtarılacak olsa bile, dünyadaki 870 milyon aç kişiyi beslemek yeterli olacaktır.

gida-israfi

17. Hasat ve depolama esnasındaki gıda kayıpları, küçük çiftçilere yönelik gelir kaybına ve yoksul tüketiciler için daha yüksek fiyatlara dönüşür.

18. Gelişmekte olan ülkelerde gıda atıkları ve kayıpları ağırlıklı olarak gıda değeri zincirinin erken safhalarında ortaya çıkmakta ve hasat etme tekniklerinde, depolama ve soğutma tesislerinde mali, yönetsel ve teknik kısıtlamalara kadar izlenebilmektedir. Çiftçilerin doğrudan desteği ve altyapı, nakliye ve gıda ve ambalaj endüstrisinin yaygınlaştırılması yoluyla tedarik zincirinin güçlendirilmesi, gıda israfının azaltılmasına yardımcı olabilir.

19. Orta ve yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde gıda çoğunlukla tedarik zincirinin sonraki aşamalarında boşa gider ve kaybolur. Gelişmekte olan ülkelerdeki durumdan farklı olarak, tüketicilerin davranışı sanayileşmiş ülkelerde büyük rol oynamaktadır. Yapılan  bir çalışmada, tedarik zincirindeki aktörlerin arasında bu israfa tesir eden bir koordinasyon eksikliği tespit edildi. Bu meyanda Çiftçi ve Tüccarların yapacakları  anlaşmalar bu koordinasyon eksikliğini azaltmada faydalı olabilir. Ek olarak, endüstriler, perakendeciler ve tüketiciler arasında farkındalığın artırılması ve şu anda atık gıda için faydalı bir kullanım şekli bulunması, kayıp miktarını ve atığı azaltmak için gerekli önlemlerdir.

20. Birleşmiş Milletlere göre, dünyada 821 milyon kişi, yani yeryüzünde yaşayan 9 kişiden birisi açlık sıkıntısı çekiyor. Yeryüzünde açlıktan her 5 ila 10 saniyede bir çocuk ölüyor. Her yıl yaklaşık 10 milyon insan, açlık veya açlığa bağlı sebeplerden ölüyor.

Kaynak: http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/